Anàlisi de la competència, un avantatge competitiu

Anàlisi de la competència, un avantatge competitiu

Val la pena realitzar una anàlisi de la competència? En un entorn empresarial competitiu, comprendre a fons el mercat i analitzar a la competència, s'ha convertit en una pràctica essencial per a aconseguir els objectius ...

Llegir més
Calendari de fires industrials a Espanya per a 2023

Calendari de fires industrials a Espanya per a 2023

Amb més de 25 anys d'experiència treballant al costat d'empreses de diferents sectors industrials, a BCM Marketing som professionals experts en estratègies de comunicació i marketing industrial. Malgrat l'auge ...

Llegir més
La importància del brand equity per a l'empresa industrial

La importància del brand equity per a l'empresa industrial

El brand equity o capital de marca es refereix al valor percebut de la teva marca per part del públic. Es tracta no tant d'un valor econòmic sinó més aviat perceptiu, encara que no es pot entendre una cosa sense l'altra. Es ...

Llegir més
Expectatives per al sector industrial el 2023: com afrontar el nou any

Expectatives per al sector industrial el 2023: com afrontar el nou any

Qualsevol empresa és ja de per si mateix un organisme tremendament complex, i el conjunt d'empreses que operen en el sector industrial formen un ecosistema cada vegada més interconnectat i sotmès a una miríada de variables. ...

Llegir més
Identifica el teu buyer persona en el sector industrial

Identifica el teu buyer persona en el sector industrial

El perfil del consumidor industrial difereix del consumidor tradicional o de gran consum. El primer és més exigent, especialitzat i negociador, per la qual cosa el seu procés de decisió de compra és diferent tant en ...

Llegir més
La importància de definir una estratègia de vendes en l'empresa industrial

La importància de definir una estratègia de vendes en l'empresa industrial

Una estratègia de vendes és un pla estructurat que es basa en un anàlisi de la situació i les projeccions de facturació a curt, mitjà i llarg termini. Aquestes projeccions es formulen en funció dels objectius ...

Llegir més