Documentació comercial i tècnica

Creem suports gràfics i digitals

El teu material corporatiu i comercial és la principal aplicació de la teva identitat visual corporativa, ja que vehicula la teva comunicació amb els clients.

Per aquest motiu creem eines i suports per a millorar la comunicació de les empreses amb els seus clients facilitant així el treball comercial. A més, t'ajudem a establir una relació sòlida amb els teus col·lectius d'interès. Busquem incrementar les teves vendes mantenint una coherència que, a més, respongui a les teves necessitats de comunicació comercial més immediates.

Eines per a la teva xarxa de vendes

Creem diferents elements per a l'ús comercial de la xarxa de vendes. Creem suports gràfics i digitals per a transmetre missatges i valors de l'empresa juntament amb els seus productes i serveis.

Alguns exemples

Ens encarreguem de desenvolupar, tant en suports gràfics com digitals, materials comercials i accions per a Trade Marketing:

  • Catàlegs corporatius i fitxes tècniques de productes
  • Presentacions digitals per a reunions online
  • Fullets comercials per a fires i esdeveniments
  • Material corporatiu intern

Documentación comercial - BCM Marketing B2B

Documentación comercial - BCM Marketing B2B

Ens adaptem a les necessitats del teu equip comercial per a dissenyar i crear catàlegs corporatius.

Documentación comercial - BCM Marketing B2B

Comptem amb especialistes en disseny gràfic d'eines comercials per a empreses.

BCM Marketing Digital - Marketing 360 - Documentacion Comercial

Catàlegs corporatius i altres elements comercials

Desenvolupem material corporatiu d'ús intern, per al punt de venda o per a la xarxa comercial i en tota mena de suports, tant gràfic com digital.

¡POSA'T EN CONTACTE AMB EL NOSTRE ASSESSOR!

Eines i suports per a millorar la comunicació comercial de la teva empresa

Dissenyem de forma personalitzada la documentació comercial i tècnica d'acord a la imatge corporativa per a la xarxa comercial de la teva companyia.

Documentación comercial - BCM Marketing B2B