Estratègia de màrqueting operatiu

Disseny d'estratègies comercials

Amb l'objectiu de trobar solucions que aportin rendibilitat a curt i mitjà termini, dissenyem una estratègia de màrqueting operatiu on definim accions i tàctiques de venda amb l'objectiu d'arribar al públic objectiu de la teva empresa. També conegut com a màrqueting tàctic, el màrqueting operatiu depèn directament del màrqueting estratègic –que s'ocupa de definir l'estratègia global i les polítiques comercials de l'empresa– i tracta d'una acció comercial directa en funció de l'estratègia fixada prèviament.

Posa una agència de màrqueting al servei de la
teva empresa

L'equip de BCM Marketing, especialitzat en les diferents àrees del màrqueting, compta amb l'experiència d'haver dut a terme projectes per a grans empreses del sector industrial. Per mitjà de l'externalització, comptar amb l'experiència i la professionalitat d'una agència de Màrqueting 360 suposa un avantatge competitiu considerable, perquè permet centrar els esforços interns en desenvolupament de producte i accions de la xarxa comercial.

 

Estratègies de màrquetig global

Independentment del volum de negoci d'una empresa, qualsevol projecte ha de tenir en compte les accions de màrqueting a realitzar per a atreure i retenir –fidelitzar– al seu buyer persona o client ideal. En aquest sentit, una estratègia de màrqueting global permet unificar els criteris més importants del màrqueting d'una empresa per a dissenyar i executar les accions de forma ordenada i d'acord amb l'objectiu últim de l'empresa més enllà de la rendibilitat a curt termini.

BCM Marketing B2B - Marketing 360 - Planes de Marketing

BCM Marketing B2B - Marketing 360 - Planes de Marketing

Els nostres experts en màrqueting operatiu es converteixen en part fonamental del teu equip.

BCM Marketing B2B - Marketing 360 - Planes de Marketing

Dissenyem una estratègia de Màrqueting 360 a mida per als teus canals de comunicació.

BCM Marketing Digital - Marketing 360 - Plan de Marketing

Combinem tots els esforços del màrqueting operatiu en una mateixa direcció

Analitzem els interessos de la teva audiència i dissenyem estratègies de màrqueting global per a atreure i fidelitzar als teus clients ideals oferint una proposta de valor.

¡REP AJUDA D'UN EXPERT!

VISIÓ ESTRATÈGICA

Ens integrem en el teu equip per a dissenyar i executar accions de Màrqueting 360

Com a especialistes en les diferents àrees del màrqueting ens encarreguem d'estudiar a la teva audiència i dur a terme accions de Màrqueting 360.

Marketing Digital - Marketing 360 - BCM Marketing B2B