Per què realitzar un pla de màrqueting?

Traçar un camí per a créixer

Ens trobem en un entorn canviant i competitiu on els nous reptes es presenten diàriament. Necessites estar preparat per al que vindrà, ja que l'anticipació és essencial per a un bon estrateg. A BCM Marketing ens anticipem i intentem desenvolupar un pla de màrqueting per a la teva empresa analitzant totes les amenaces i oportunitats que es puguin presentar.

Què inclou un pla de màrqueting?

  • Auditoria
  • Identificació de stakeholders
  • Anàlisi DAFO / SWOT
  • Identificació d'objectius
  • Estratègies i accions tàctiques
  • Planificació, identitat i valors de l'empresa
  • Desenvolupament d'un pla de comunicació

BCM Marketing B2B - Marketing 360 - Planes de Marketing

BCM Marketing B2B - Marketing 360 - Planes de Marketing

Des de BCM Marketing oferim una resposta ràpida i professional als nostres clients.

BCM Marketing B2B - Marketing 360 - Planes de Marketing

Definim una estratègia intel·ligent per a optimitzar recursos i presència en el mercat.

BCM Marketing Digital - Marketing 360 - Plan de Marketing

Un pla de màrqueting estratègic és la pedra angular de tota empresa

Més de 25 anys d'experiència ajudant a més de 120 clients del sector industrial, completant més de 2.000 projectes i diversos plans de màrqueting per a entorns B2B.

¡VULL SABER MÉS!

ESPECIALITAT EN EL SECTOR INDUSTRIAL

Elaboració d'un pla de màrqueting adaptat al sector industrial

Des de la nostra experiència i especialitat en el sector industrial, dissenyem i executem plans de màrqueting adaptats a les particularitats d'aquest sector tenint en compte els objectius de negoci de la companyia

BCM Marketing B2B - Marketing 360 - Planes de Marketing