Agència Inbound Marketing a Barcelona

Màrqueting de continguts per a atreure i
convèncer als teus clients potencials

A diferència de les tècniques de publicitat invasiva, l'Inbound Marketing pretén despertar l'interès dels usuaris que formen part del target de l'empresa, és a dir, consumidors potencials. Com a agència d'Inbound Marketing a Barcelona, a BCM Marketing comptem amb especialistes en redacció de contingut atractiu i rellevant per al teu públic objectiu.

Atreure i convèncer amb contingut de valor

Combinant tècniques no intrusives de posicionament SEO –ús de paraules clau–, redacció de continguts de valor i missatges amb crides a l'acció o call to action (CTA), l'Inbound Marketing és una estratègia de màrqueting digital que pretén captar als usuaris que es troben en l'inici del procés de compra i acompanyar-los fins a la conversió o venda final. Per a això, resulta essencial personalitzar el missatge i el contingut en funció de l'embut de conversió o conversion funnel i oferir d'aquesta manera una òptima experiència de compra que permeti la fidelització de clients.

Inbound Màrqueting com a inversió a llarg termini

Crear contingut de valor per a cridar l'atenció del teu públic objectiu no és precisament una tasca senzilla i els resultats tampoc són immediats. No obstant això, la metodologia inbound permet connectar de manera natural amb els teus clients ideals i establir una relació sòlida a llarg termini. Generar contingut rellevant de manera recurrent permet posicionar a la teva empresa com a experta en el sector fins a convertir-la en una marca de referència. A més, aquest contingut pot ser compartit a través dels diferents canals interns i externs –blog, xarxes socials i newsletter–, generant així un major impacte de marca que faciliti la generació de leads per a fer augmentar la base de dades de contactes.

Marketing Digital - Marketing 360 - BCM Marketing B2B

Marketing Digital - Marketing 360 - BCM Marketing B2B

Comptem amb un equip d'experts en redacció de continguts de valor i tècniques de copywriting.

Marketing Digital - Marketing 360 - BCM Marketing B2B

Dissenyem una estratègia d'Inbound Marketing a mida per a despertar l'interès dels teus clients.

BCM Marketing Digital - Marketing 360

Creem contingut de valor per a posicionar la teva marca com una referència en el sector

Analitzem la informació que desitja rebre el teu públic objectiu i generem contingut de rellevància per a despertar el seu interès de manera orgànica.

¡REP AJUD D'UN EXPERT!

T'ajudem a generar trànsit de qualitat amb la metodologia inbound

Com a especialistes en màrqueting digital i especialistes en Inbound Marketing sabem com generar trànsit qualificat a través de la difusió de continguts.

Marketing Digital - Marketing 360 - BCM Marketing B2B